1. Kreu
  2. Libra për fëmijët 2-6 vjeç
  3. Libra për fëmijët 5-6 vjeç
  4. Album për lëndën e gjuhës shqipe – “Mësojmë shkronjat një nga një”
Libra për fëmijët 5-6 vjeç

Album për lëndën e gjuhës shqipe – “Mësojmë shkronjat një nga një”

Autor: Ermioni Cekani
20.00 

Përshkrim i shkurtër:

Albumi i abetares për parashkollorët (“Mësojmë shkronjat, një nga një”) shërben si një udhëzues didaktik për të ndihmuar dhe ndikuar në të nxënit e fëmijëve të grupmoshës 5-6 vjeç dhe veçanërisht në realizimin e kompetencës së komunikimit dhe të të shprehurit. Për të arritur këtë janë mbajtur parasysh rezultatet e të nxënit (RN) që duhet të arrijë një fëmijë 5-6 vjeç, mbështetur në kompetencat kyçe të arsimit parashkollor.

Ky album përdoret për fëmijë të grupmoshave të ndryshme: të kopshtit, të klasave përgatitore, me nxënësit e klasave të para etj.

Sasia

Kategoria: Libra për fëmijët 5-6 vjeç

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)