Libra për fëmijët 5-6 vjeç

Ditari im i verës

Autor: Ermioni Cekani
3.50 

Përshkrim i shkurtër:

Përforcimi gjatë verës i aftësive të fituara gjatë vitit shkollor do ta ndihmojnë fëmijën që të ketë sukses kur të fillojë mësimet në grupin e dytë. Këto libra ushtrimesh për këtë periudhë ndihmojnë me veprimtari mësimore-edukative për t’i mbajtur fëmijët të angazhuar në të gjitha fushat e zhvillimit, si: në zhvillimin gjuhësor, zhvillimin matematikor, zhvillimin shkencor, edukimin artistik, edukimin fizik dhe zhvillimin socio-emocional.

Sasia

Kategoria: Libra për fëmijët 5-6 vjeç

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)