Libra për fëmijët 2-6 vjeç, Libra për fëmijët 5-6 vjeç

Fletorja ime e shkrimit me shkronja dore

Autor: DR. Ermioni Cekani
3.30 

Përshkrim i shkurtër:

Fletorja ime e shkrimit me shkronja dore është ndërtuar duke pasur parasysh realizimin e kompetencave të të nxënit, duke u mbështetur plotësisht në “Standardet e zhvillimit dhe të të nxënit të fëmijëve 5-6 vjeç”, (faqe 18, 21 dhe 37). Kjo fletore ndihmon fëmijët e grupmoshës 5-6 vjeç që të praktikojnë shkronjat e dorës dhe te përgatiten për klasën e parë.

Sasia

Kategoria: Libra për fëmijët 2-6 vjeç, Libra për fëmijët 5-6 vjeç

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)