1. Kreu
  2. Libra për fëmijët 2-6 vjeç
  3. Libra për fëmijët 5-6 vjeç
  4. Fletore për vlerësimin e zhvillimit dhe të të nxënit të fëmijëve
Libra për fëmijët 5-6 vjeç

Fletore për vlerësimin e zhvillimit dhe të të nxënit të fëmijëve

Autor: Ermioni Cekani
2.80 

Përshkrim i shkurtër:

Kjo fletore vlerësimi është konceptuar si një material mbështetës dhe ndihmës në punën e mësueseve të arsimit parashkollor, të prindërve apo të interesuarve të tjerë.

Përdorimi i instrumenteve të vlerësimit, si këto që paraqiten në këtë fletore, e lehtëson shumë punën e mësueseve të arsimit parashkollor.

Sasia

Kategoria: Libra për fëmijët 5-6 vjeç

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)