1. Kreu
  2. Libra për fëmijët 2-6 vjeç
  3. Libra për fëmijët 5-6 vjeç
  4. Veprimtari praktike sipas fushave të zhvillimit
Libra për fëmijët 5-6 vjeç

Veprimtari praktike sipas fushave të zhvillimit

Autor: Ermioni Cekani
2.00 

Përshkrim i shkurtër:

Këto fletore janë konceptuar si veprimtari të thjeshta dhe praktike, duke pasur parasysh fushat e zhvillimit dhe të të nxënit në arsimin parashkollor. Për hartimin e tyre janë pasur parasysh rezultatet e të nxënit dhe kompetencat  kyçe që duhet të realizojnë fëmijët e grupmoshave 5-6 vjeç, si dhe konceptet që ata duhet të përvetësojnë sipas tematikave.

Sasia

Kategoria: Libra për fëmijët 5-6 vjeç

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)