Libra për fëmijët 5-6 vjeç

Shkruajmë numrat

Autor: Ermioni Cekani
2.50 

Përshkrim i shkurtër:

Edhe ushtrimet e punës të kësaj fletoreje janë ndërtuar duke pasur parasysh realizimin e kompetencave të të nxënit, duke u mbështetur plotësisht në “Standardet e zhvillimit dhe të të nxënit të fëmijëve 5-6 vjeç”, (faqe 18, 21 dhe 37).

Sasia

Kategoria: Libra për fëmijët 5-6 vjeç

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)