1. Kreu
  2. Libra për fëmijët 2-6 vjeç
  3. Libra për fëmijët 3-4 vjeç
  4. Libri 2: Matematikë, Dituri natyre, Edukimi fizik, sportet dhe shëndeti
Libra për fëmijët 3-4 vjeç

Libri 2: Matematikë, Dituri natyre, Edukimi fizik, sportet dhe shëndeti

Autor: Ermioni Cekani
5.00 

Përshkrim i shkurtër:

(Lëndët: “Matematikë”, “Dituri natyre”, “Edukimi fizik, sportet dhe shëndeti”). Ky libër përbëhet nga tre libërtha didaktikë që janë hartuar duke pasur parasysh kornizën kurrikulare të arsimit parashkollor dhe standardet e zhvillimit dhe të të nxënit të fëmijëve 3-4 vjeç. Veprimtaritë mësimore-edukative për secilën prej lëndëve, janë hartuar duke zbërthyer programet lëndore, si dhe duke pasur parasysh rezultatet e të nxënit (RN) që duhet të arrijë një fëmijë 3-4 vjeç në përfundim të grupit të parë.

Sasia

Kategoria: Libra për fëmijët 3-4 vjeç

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)