1. Kreu
  2. Libra për fëmijët 2-6 vjeç
  3. Libra për fëmijët 3-4 vjeç
  4. Veprimtari praktike sipas fushave të zhvillimit
Libra për fëmijët 3-4 vjeç

Veprimtari praktike sipas fushave të zhvillimit

Autor: Ermioni Cekani
2.00 

Përshkrim i shkurtër:

Këto fletore janë konceptuar për të zhvilluar veprimtari të thjeshta dhe praktike, sipas fushave të zhvillimit dhe të të nxënit në arsimin parashkollor. Për hartimin e tyre janë pasur parasysh rezultatet e të nxënit dhe kompetencat kyçe që duhet të realizojnë fëmijët e grupmoshave 3-4 vjeç, si dhe konceptet që ata duhet të përvetësojnë, sipas tematikave. Në fund të fletores është vendosur një certifikatë, e cila plotësohet dhe iu jepet fëmijëve në përfundim të grupit të parë të kopshtit.

Sasia

Kategoria: Libra për fëmijët 3-4 vjeç

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)