Libra për fëmijët 3-4 vjeç

Mëso, luaj, argëtohu

Autor: Ermioni Cekani
1.00 

Përshkrim i shkurtër:

Kjo fletore përmban vizatime të thjeshta bardhë e zi dhe figura që kanë lidhje me temat e mësimit që zhvillohen gjatë vitit shkollor. Qëllimi është që fëmijët të aftësohen për të ngjyrosur brenda vijës, duke koordinuar lëvizjet dorë-sy.

Sasia

Kategoria: Libra për fëmijët 3-4 vjeç

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)