Libra për fëmijët 4-5 vjeç

Mëso, luaj, argëtohu

Autor: Ermioni Cekani
1.00 

Përshkrim i shkurtër:

Kjo fletore përmbajnë vizatime të thjeshta bardhë e zi dhe figura që kanë lidhje me temat e mësimit që zhvillohen gjatë vitit shkollor.

Sasia

Kategoria: Libra për fëmijët 4-5 vjeç

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)