1. Kreu
  2. Libra për fëmijët 2-6 vjeç
  3. Libra për fëmijët 4-5 vjeç
  4. Fletore për vlerësimin e zhvillimit dhe të të nxënit të fëmijëve
Libra për fëmijët 4-5 vjeç

Fletore për vlerësimin e zhvillimit dhe të të nxënit të fëmijëve

Autor: Ermioni Cekani
2.80 

Përshkrim i shkurtër:

Kjo fletore vlerësimi është konceptuar si një material mbështetës dhe ndihmës në punën e mësueseve të arsimit parashkollor. Ajo është hartuar duke u mbështetur plotësisht në Kornizën kurrikulare të arsimit parashkollor”, si dhe në “Standardet e zhvillimit dhe të të nxënit” për fëmijët e grupmoshës 4-5 vjeç, të miratuara nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

Vlerësimi i fëmijëve hap pas hapi në grupin e dytë është mënyra më e mirë për të përcaktuar nivelin e aftësive, njohurive dhe shprehive që do të fitojnë ata në kopsht. Me këtë rast bëhet edhe krahasimi se çfarë dinin të bënin ata në fillim të vitit shkollor dhe çfarë dinë të bëjnë në fund të tij.

Sasia

Kategoria: Libra për fëmijët 4-5 vjeç

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)