Libra për fëmijët 4-5 vjeç

Ditari im i verës

Autor: Ermioni Cekani
3.50 

Përshkrim i shkurtër:

Këto libra ushtrimesh që janë hartuar për periudhën e verës ju ndihmojnë me veprimtari mësimore-edukative për t’i mbajtur fëmijët të angazhuar në të gjitha fushat e zhvillimit, si: në zhvillimin gjuhësor, zhvillimin matematikor, zhvillimin shkencor, edukimin artistik, edukimin fizik dhe zhvillimin socio-emocional. Niveli i vështirësive të ushtrimeve vjen duke u rritur dhe përsëriten ato që fëmija ka mësuar në grupin e dytë në kopsht dhe më pas njihet me aftësitë që i duhen për grupin e tretë.

Në fund të librit do të gjeni edhe një listë me projekte verore që kemi sugjeruar e që mund t’i bëni së bashku.

Sasia

Kategoria: Libra për fëmijët 4-5 vjeç

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)