Libra për fëmijët 4-5 vjeç

Mësime dhe lojëra inteligjente

Autor: Ermioni Cekani
5.00 

Përshkrim i shkurtër:

Veprimtaritë në këtë libër paraqiten sipas fushave të zhvillimit dhe të të nxënit për fëmijët 4-5 vjeç. Në të janë parashikuar veprimtari mësimore-edukative, duke zbërthyer konkretisht njohuritë që një fëmijë duhet të zotërojë sipas kompetencave kyçe të të nxënit. Aty do të gjeni tematika për të gjitha lëndët dhe secila nga veprimtaritë shoqërohet me nga një udhëzim për mësuesen ose prindërit, ku shpjegohet qartë se si duhet të veprojnë përpara se fëmijët të fillojnë të punojnë në libër. Zhvillimi i temave është shoqëruar me figura zbavitëse e me ngjyra të ndryshme, në mënyrë që të tërheqin vëmendjen e fëmijëve dhe të nxisin interesin e tyre për të punuar me dëshirë.

Sasia

Kategoria: Libra për fëmijët 4-5 vjeç

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)