Botimet e reja, Libra për fëmijët 5-6 vjeç

Libri 2 – Për klasat përgatitore

Autor: Ermioni Cekani
5.00 

Përshkrim i shkurtër:

Për lëndët:

  • Matematikë
  • Edukim për shoqërinë

Ky libër përbëhet nga lëndët “Matematika” dhe “Edukim për shoqërinë”, që janë hartuar duke u mbështetur në kornizën kurrikulare të arsimit parashkollor dhe standardet e zhvillimit dhe të të nxënit të fëmijëve të klasave përgatitore. Veprimtaritë mësimore-edukative për secilën prej lëndëve janë hartuar duke zbërthyer programet lëndore, si dhe duke pasur parasysh rezultatet e të nxënit (RN) që duhet të arrijë një fëmijë 5-6 vjeç në përfundim të klasës përgatitore.

Sasia

Kategoria: Botimet e reja, Libra për fëmijët 5-6 vjeç
Fjalë Kyçe: 5 6 vjec, Edukim për shoqërinë, femije, matematikë

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)