Botimet e reja, Libra për fëmijët 2-3 vjeç

Mësoj për numrat, ngjyrat dhe format

Autor: Ermioni Cekani
3.00 

Përshkrim i shkurtër:

Në këtë libër, përmes formave dhe ngjyrave të ndryshme, fëmijët nisin të njohin botën përreth tyre. Tanimë, përveç lodrave, me anë të këtij libri ata fi llojnë të njohin natyrën, kafshët shtëpiake dhe ato të egra, zogjtë dhe shpendët e tjerë, pemët, detin, lumin, parkun e qytetit, por edhe makinat, trenin, aeroplanin, traktorin, etj, që janë “zbulime” të rëndësishme për ta. Po ashtu edhe të numërojnë sendet dhe objektet, të njohin numrat nga 1 deri në 10, por edhe anën grafi ke të tyre, si dhe të lidhin sasinë e sendeve konkrete me numrin përkatës.

Sasia

Kategoria: Botimet e reja, Libra për fëmijët 2-3 vjeç

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)