Botimet e reja, Libra për fëmijët 2-3 vjeç

Mësoj për kafshët

Autor: Ermioni Cekani
3.00 

Përshkrim i shkurtër:

Nëpërmjet këtij libri të thjeshtë me fi gura të mëdha dhe argëtuese, fëmijët e vegjël do të mësojnë shumë mbi kafshët. Jo vetëm që do të mësojnë, por edhe do të argëtohen shumë. Ilustrimet që i shoqërojnë konceptet që duhet të mësojnë fëmijët, sipas programit të çerdhes, janë me ngjyra të ndezura dhe me fi gura argëtuese kafshësh. Në këtë mënyrë, çdo koncept bëhet sa argëtues, po aq dhe shumë më i lehtë për t’u mësuar.

Sasia

Kategoria: Botimet e reja, Libra për fëmijët 2-3 vjeç

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)