Botimet e reja, Libra për fëmijët 2-3 vjeç

Mësoj për shkronjat

Autor: Ermioni Cekani
3.00 

Përshkrim i shkurtër:

Ky libërth me fi gura e me ngjyra iu vjen në ndihmë vogëlushëve për të mësuar shqiptimin (sa të jetë e mundur) sa më të saktë të çdo tingulli e shkronje të alfabetit të shqipes. Bashkë me edukatoret, grupe të ndryshme fëmijësh mund t’i lexojnë e t’i shqiptojnë në kor shkronjat e alfabetit dhe fj alët e këtij libërthi. Këtë ata mund ta bëjnë edhe në shtëpi, më ndihmën e prindërve dhe gjyshërve. Por, pas njëfarë kohe, këtë mund ta bëjnë edhe në mënyrë të pavarur, ndërsa shohin fi gurat dhe ngjyrosin. Dhe, duke ngjyrosur brenda shkronjave, ata arrijnë të mësojnë e të mbajnë mend edhe formën e tyre grafi ke. Kjo do t’i ndihmojë që, më vonë, t’i shkruajnë sa më saktë e sa më bukur shkronjat e alfabetit.

Sasia

Kategoria: Botimet e reja, Libra për fëmijët 2-3 vjeç
Fjalë Kyçe: liber per femije, mesoj, mosha 2 4 vjec, shkronjat

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)