1. Kreu
  2. Libra për mësueset e arsimit parashkollor
  3. Metodika sipas fushave të zhvillimit – Për mësueset e arsimit parashkollor (Si dhe për prindërit e fëmijëve 3-6 vjeҫarë)
Libra për mësueset e arsimit parashkollor

Metodika sipas fushave të zhvillimit – Për mësueset e arsimit parashkollor (Si dhe për prindërit e fëmijëve 3-6 vjeҫarë)

Autor: Ermioni Cekani
15.00 

Përshkrim i shkurtër:

Në këtë libër shtjellohen disa mënyra praktike, duke u mbështetur në fushat e zhvillimit, për të nxitur të mësuarit e fëmijëve 3–6 vjeç. Veprimtaritë praktike në këtë libër janë ndërtuar sipas fushave kurrikulare për fëmijët e grupmoshave 3–6 vjeç, duke patur parasysh rezultatet e të nxënit që duhet të realizojnë fëmijët, si dhe konceptet që duhet të përvetësojnë ata. Për secilën fushë të zhvillimit do të gjeni veprimtari mësimore-edukative ose disa mënyra se si mund të përvetësohen konceptet themelore të secilës prej tyre.

Sasia

Kategoria: Libra për mësueset e arsimit parashkollor

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)