1. Kreu
  2. Libra për mësueset e arsimit parashkollor
  3. Ditarë – Planifikimi ditor i mësueses së arsimit parashkollor të grupeve I, II, III dhe për klasat përgatitore.
Libra për mësueset e arsimit parashkollor

Ditarë – Planifikimi ditor i mësueses së arsimit parashkollor të grupeve I, II, III dhe për klasat përgatitore.

Autor: Ermioni Cekani
6.00 

Përshkrim i shkurtër:

Ky ditar shërben për t’ua lehtësuar punën mësueseve të arsimit parashkollor dhe është ndërtuar me tabela, sipas rubrikave që duhet të përmbajë një ditar. Këto

rubrika janë hartuar duke u mbështetur në të nxënit me kompetenca, sipas dokumenteve të miratuara nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, siç janë: “Kurrikula e re e Arsimit parashkollor për fëmijët 3-6 vjeç” dhe “Standardet e zhvillimit dhe të të nxënit për fëmijët 3-6 vjeç”.

Sasia

Kategoria: Libra për mësueset e arsimit parashkollor

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)