1. Kreu
  2. Libra për mësueset e arsimit parashkollor
  3. “Ditë pas dite” – Ditarët vjetorë të mësueses së arsimit parashkollor Grupi i parë
Libra për mësueset e arsimit parashkollor

“Ditë pas dite” – Ditarët vjetorë të mësueses së arsimit parashkollor Grupi i parë

Autor: Ermioni Cekani
12.00 

Përshkrim i shkurtër:

Ky libër përmban rreth 220 ditarë model për grupin e parë, për gjithë vitin shkollor, duke filluar nga 15 shtatori (fillimi i një viti shkollor) deri në 15 qershor (mbyllja e vitit shkollor). Tek ky libër do të gjeni modelin e një planifikimi vjetor, mujor, javor dhe ditor për grupin e parë, ditë pas dite gjatë një viti shkollor. Këta ditarë-modele janë hartuar duke u mbështetur në të nxënit me kompetenca sipas “Standardeve të zhvillimit dhe të të nxënit të fëmijëve 3-6 vjeç”.

Sasia

Kategoria: Libra për mësueset e arsimit parashkollor

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)