1. Kreu
  2. Libra për fëmijët 2-6 vjeç
  3. Libra për fëmijët 5-6 vjeç
  4. Libri 2 – Matematikë, Edukim për shoqërinë, Muzikë dhe Art pamor
Botimet e reja, Libra për fëmijët 5-6 vjeç

Libri 2 – Matematikë, Edukim për shoqërinë, Muzikë dhe Art pamor

Autor: Ermioni Cekani
5.00 

Përshkrim i shkurtër:

Për lëndët:

  • Matematikë
  • Edukim për shoqërinë
  • Muzikë dhe Art Pamor

(Për fëmijët e grupmoshës 5-6 vjeç)

Ky libër përbëhet nga 4 libërtha didaktikë – “Matematikë”, “Edukim për shoqërinë”, “Muzikë” dhe “Art pamor” – që janë hartuar duke u mbështetur në kornizën kurrikulare mtë arsimit parashkollor dhe standardet e zhvillimit dhe të të nxënit të fëmijëve 5-6 vjeç. Veprimtaritë mësimore-edukative për secilën prej lëndëve janë hartuar duke zbërthyer programet lëndore, si dhe duke pasur parasysh rezultatet e të nxënit (RN) që duhet të arrijë një fëmijë 5-6 vjeç në përfundim të grupit të tretë. Niveli i veprimtarive së secilit prej këtyre librave vjen duke u vështirësuar në mënyrë progresive. Në krye të secilës prej faqeve të këtyre librave është vendosur kompetenca që synon të realizohet në atë temë dhe njohuria që pritet të përvetësohet.

Sasia

Kategoria: Botimet e reja, Libra për fëmijët 5-6 vjeç

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)