1. Kreu
  2. Libra për fëmijët 2-6 vjeç
  3. Libra për fëmijët 3-4 vjeç
  4. Libri 1: Gjuhe Shqipe, Muzikë dhe Arte pamore
Libra për fëmijët 3-4 vjeç

Libri 1: Gjuhe Shqipe, Muzikë dhe Arte pamore

Autor: Ermioni Cekani
5.00 

Përshkrim i shkurtër:

(Lëndët: “Gjuhë shqipe”, “Muzikë” “Arte pamore” dhe “Edukim për shoqërinë”).

Ky libër përbëhet nga katër libërtha didaktikë që janë hartuar duke pasur parasysh dy dokumente të rëndësishme të miratuara nga MASR: “Korniza kurrikulare e arsimit parashkollor” dhe “Standardet e zhvillimit dhe të të nxënit të fëmijëve 3-4 vjeç”. Veprimtaritë mësimore-edukative për secilën prej lëndëve, janë hartuar duke zbërthyer programet lëndore, si dhe duke pasur parasysh rezultatet e të nxënit (RN) që duhet të arrijë një fëmijë 3-4 vjeç në përfundim të grupit të parë. Niveli i veprimtarive së secilit prej këtyre librave vjen duke u vështirësuar në mënyrë progresive.

Sasia

Kategoria: Libra për fëmijët 3-4 vjeç
Fjalë Kyçe: arte pamore, didaktike, Edukim për shoqërinë, Gjuhë shqipe, muzike

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)